Payday Loans no credit check
Site Map 022 Site Map 127 Site Map 096 Site Map 046 Site Map 028 Site Map 103 Site Map 074 Site Map 111 Site Map 068 Site Map 059 Site Map 062 Site Map 092 Site Map 057 Site Map 043 Site Map 078 Site Map 123 Site Map 100 Site Map 009 Site Map 036 Site Map 086 Site Map 131 Site Map 118 Site Map 012 Site Map 081 Site Map 018 Site Map 026 Site Map 107 Site Map 130 Site Map 087 Site Map 072 Site Map 002 Site Map 085 Site Map 001 Site Map 076 Site Map 016 Site Map 073 Site Map 044 Site Map 005 Site Map 102 Site Map 109 Site Map 132 Site Map 134 Site Map 121 Site Map 053 Site Map 015 Site Map 047 Site Map 008 Site Map 023 Site Map 035 Site Map 017 Site Map 082 Site Map 128 Site Map 037 Site Map 093 Site Map 004 Site Map 039 Site Map 013 Site Map 112 Site Map 050 Site Map 079 Site Map 051 Site Map 089 Site Map 040 Site Map 064 Site Map 058 Site Map 006 Site Map 116 Site Map 067 Site Map 045 Site Map 011 Site Map 097 Site Map 030 Site Map 054 Site Map 027 Site Map 126 Site Map 105 Site Map 099 Site Map 061 Site Map 119 Site Map 041 Site Map 042 Site Map 065 Site Map 083 Site Map 084 Site Map 075 Site Map 038 Site Map 063 Site Map 007 Site Map 024 Site Map 049 Site Map 091 Site Map 120 Site Map 094 Site Map 066 Site Map 069 Site Map 090 Site Map 071 Site Map 098 Site Map 019 Site Map 080 Site Map 032 Site Map 014 Site Map 029 Site Map 104 Site Map 077 Site Map 106 Site Map 025 Site Map 056 Site Map 055 Site Map 110 Site Map 117 Site Map 070 Site Map 113 Site Map 088 Site Map 133 Site Map 052 Site Map 101 Site Map 048 Site Map 060 Site Map 021 Site Map 115 Site Map 122 Site Map 114 Site Map 003 Site Map 125 Site Map 010 Site Map 031 Site Map 095 Site Map 129 Site Map 124 Site Map 020 Site Map 108 Site Map 033 Site Map 034
Polish (Poland)
Podaruj Uśmiech

Jesteś tutaj: Strona główna / Informator / Nie kazdy pobyt w sanatorium do odliczenia

KRS: 0000245254


przelew


Przekaż darowiznę
na rzecz naszych Podopiecznych

system obsługuje
  

Nr Konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966


Wspierają nas:

fundacja

inaczejmowa ofop ngo

 hbi

 

Portal o luksusie Podatki


Informator
Nie kazdy pobyt w sanatorium do odliczenia
Dopasuj rozmiar tekstu:
Wiele wątpliwości podatników wiąże się z odliczeniem wydatków związanych z pobytem osób niepełnosprawnych w sanatoriach i innych tego typu placówkach.
Wiele wątpliwości podatników wiąże się z odliczeniem wydatków związanych z pobytem osób niepełnosprawnych w sanatoriach i innych tego typu placówkach. Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają m.in. wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.Przede wszystkim trzeba pamiętać, że warunkiem skorzystania z odliczenia również w tym przypadku jest to, że nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.Warto zauważyć, że pobyt na turnusie rehabilitacyjnym może wiązać się z dwoma tytułami do odliczenia. Raz w pełnej kwocie w ramach pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, a jeśli pobyt wiąże się z koniecznością opłacenia opiekuna, to dodatkowo podatnik ma prawo do odliczenia wydatków za opiekującą się nią osobę w ramach ulgi na opłacenie przewodnika w kwocie limitowanej. Oczywiście, o ile zostały spełnione pozostałe warunki określone w ustawie.
WAŻNE! Dom pomocy społecznej nie jest zakładem opieki zdrowotnej. Podstawą do odliczenia wysokości poniesionego wydatku stanowi rachunek lub faktura VAT wystawiona za pobyt w danej placówce, tj. zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Prawo do odliczenia wydatków związanych z odpłatnym pobytem w specjalistycznym zakładzie rehabilitacji nie przysługuje osobie, która nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Czy to sanatorium. Pewne wątpliwości mogą wiązać się z ustaleniem, czy dana placówka spełnia warunki określone w ustawie. Odliczeniu podlega odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Ustawa podatkowa nie precyzuje ani pojęcia zakład opiekuńczo-leczniczy, ani zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Organy podatkowe w tej sytuacji odwołują się do innych przepisów. Zgodnie z nimi, zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonych i utrzymywanych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zakład opieki zdrowotnej może być również utworzony i utrzymywany w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Zakładem opieki zdrowotnej jest szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium. Ponadto także inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, pogotowie ratunkowe, medyczne laboratorium diagnostyczne, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabilitacji leczniczej, żłobek, inny zakład, spełniający warunki określone w ustawie. Zakład opiekuńczo-leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych. Zaś zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin. Dokonując takiej interpretacji i odwołując się do przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, należy uznać, że dom pomocy społecznej nie jest zakładem opieki zdrowotnej. Tym samym opłaty poniesione za pobyt w tym domu w żadnym wypadku nie można traktować jako opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym. Zdaniem organu podatkowego nie jest to pobyt związany z rehabilitacją, która stanowi zorganizowany system działania obejmujący usprawnienie lecznicze, psychiczne, społeczne, zawodowe, a proces rehabilitacji ma spowodować usunięcie skutków choroby, zmniejszenie następstwa nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanym przywrócić ich społecznie przydatną sprawność (np. postanowienie US Łódź – Widzew z 5 kwietnia 2006 r., nr IX-005/104/Z/K/06).Obiady na mieście bez ulgi. Odliczeniu podlegają oczywiście tylko wydatki związane bezpośrednio z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, np. zakwaterowanie, wyżywienie i zabiegi. Powinny one wynikać z rachunku czy faktury wystawionej przez tę placówkę. Dodatkowe wydatki poniesione w związku z pobytem, takie jak np. opłacenie miejsca parkingowego czy opłata miejscowa tzw. klimatyczna nie będą podlegały odliczeniu. Nie można ich bowiem traktować jako wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne związanych z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. Mając na uwadze powyższe wydatki poniesione na opłacenie miejsca parkingowego i na opłatę miejscową, nie mieszczą się w kategorii wydatków poniesionych przez osobę niepełnosprawną na cele rehabilitacyjne, a co za tym idzie nie podlegają odliczeniu od dochodu z tego tytułu w zeznaniu podatkowym. Wymogu bezpośredniości nie spełniają także wydatki z tytułu osobiście ponoszonych kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywienia w danej miejscowości kuracyjnej podczas pobytu na tzw. leczeniu ambulatoryjnym.Na podatku nie zaoszczędzą także rodzice niepełnosprawnych dzieci, które przebywały na tzw. zielonej szkole. W ocenie organów podatkowych zielona szkoła jest formą tzw. imprezy wyjazdowej, związanej z realizacją programu nauczania. DEFINICJE ZE SŁOWNIKA w wyjaśnieniach organy podatkowe wskazują, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji pojęć rehabilitacja oraz rehabilitacja lecznicza. W celu dokonania wykładni przepisów podatkowych sięgają więc do znaczeń słownikowych. Przez rehabilitację rozumie się przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych. Rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię. Decydujące dla możliwości skorzystania z odliczenia wydatków na pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej jest to, żeby placówka była zakładem rehabilitacji leczniczej (np. postanowienie US w Legnicy z 12 lipca 2006 r. nr PDII415/1/40/2006).
 

Nr Konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966

Copyright © 2011, Fundacja "Podaruj Uśmiech", wszelkie prawa zastrzeżone.

Informujemy, że nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz aby jak najlepiej dostosować treść do Twoich upodobań. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na ich stosowanie. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów na stronie Polityka prywatności.