Polish (Poland)
Informator
Zasiłek rodzinny od 1 maja 2004 r. – wymagane dokumenty

PODSTAWA PRZYZNANIA - WNIOSEK wraz z następującymi dokumentami:


 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 4. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
Więcej…
 
Radio i telewizja - bez abonamentu

Abonamentu radiowego i telewizyjnego nie płacą niepełnosprawni:


 • w znacznym stopniu (dawna pierwsza grupa),
 • niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • osoby, które otrzymują stały zasiłek lub rentę socjalną z pomocy społecznej.
Więcej…
 
Świadczenia opiekuńcze

Obok zasiłku rodzinnego drugą formą pomocy rodzinie będą świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany będzie niezależnie od dochodu i wyniesie 144 zł miesięcznie. Będzie on przysługiwał:

 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powstałym przez ukończeniem 21 roku życia.
 
Listy do domu

Niepełnosprawni zmuszeni do korzystania z wózków inwalidzkich oraz z uszkodzeniem wzroku (o znacznym stopniu niepełnosprawności, czyli dawna pierwsza grupa) mogą żądać, by listonosz doręczał im do domu każdą przesyłkę, czyli listy zwykłe, polecone, paczki. W takich wypadkach poczta nie bierze opłat. W razie awiza osoby te mogą domagać się ponownego dostarczenia przesyłki.

Wszystkie skrzynki pocztowe powinny być tak umieszczane, by niepełnosprawni na wózkach mogli z nich korzystać.

Ulgi oraz udogodnienia, jakie telekomunikacja i poczta powinny zapewnić inwalidom, określa rozporządzenie ministra łączności z 21 października 1996 r. (Dz. U. nr 127, poz. 598).
_____________________________
Dane pochodzą z Vademecum Osoby Niepełnosprawnej, wyd.II, Klon JAWOR 2003

 
Rabaty w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Rabaty w opłatach za usługi dla osób niepełnosprawnych (uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01 weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r.):

 1. za przyłączenie do sieci telefonicznej TP S.A. w wysokości 50% ceny za przyłączenie,
 2. w abonamencie miesięcznym w wysokości 50% opłaty abonamentowej.
Podstawą do udzielenia rabatu jest zaświadczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Więcej…
 
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

 • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Więcej…
 
Likwidacja barier funkcjonalnych

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96,poz. 861 ze zm.)
Integracja osób niepełnosprawnych
Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.
Więcej…
 
Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym - "Komputer dla Homera"


Celem programu jest pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci dofinansowania zakupu nowoczesnego, podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, który umożliwi:

 • zatrudnienie i samodzielną pracę
 • naukę oraz zdobycie wiedzy
 • zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się
Więcej…
 
Czas pracy i dodatkowe urlopy

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Więcej…
 
Podatkowa Ulga Rehabilitacyjna
Ulga rehabilitacyjna jest jednym z nielicznych przywilejów, które przysługują podatnikom. Ta ulga związana jest z wydatkami rehabilitacyjnymi i mającymi na celu ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >> 
 

KRS: 0000245254

Program do PIT

Pobierz darmowy program

do rozliczania PIT

PITScan2016.exe

Rozlicz podatek online

Wystarczy tylko komputer
i dostęp do internetu.

Druki PIT


 

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015


 


Przekaż darowiznę
na rzecz naszych Podopiecznych

przelew

system obsługuje
  

Nr Konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966


 

zobacz-film2

 

lancuszek200

Wspierają nas:

fundacja

inaczejmowa ofop ngo

  

Portal o luksusie Podatki
Nr Konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966

Copyright © 2011, Fundacja "Podaruj Uśmiech", wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Google+

Informujemy, że nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz aby jak najlepiej dostosować treść do Twoich upodobań. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na ich stosowanie. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów na stronie Polityka prywatności.