Biuletyn informacyjny | - Part 3

Dodatek pielęgnacyjny

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004r., z późn. zm.) Stan prawny na dzień 21.07.2006r.

Więcej

Renta z tytułu niezdolności do pracy

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004r., z późn.zm.) Stan prawny na dzień 21.07.2006r.

Więcej

Renta rodzinna

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004 roku, z późn. zm.) Stan prawny na dzień 21.07.2006r.

Więcej

Pomoc społeczna

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r., z późn.zm.) Stan prawny na dzień 10.06.2005r.

Więcej

Świadczenia rodzinne

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn.zm.) Stan prawny na dzień 17.07.2006.

Więcej

Usługi telekomunikacyjne

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Więcej

Usługi pocztowe

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Art. 56 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Więcej

Zwolnienie od podatków i opłat lokalnych

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r., z późn.zm.) oraz Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1131/01 z 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych.
Stan prawny na dzień 05.09.2006r.

Więcej

Zwolnienie z opłat za abonament radiowo-telewizyjny

2008-01-21Biuletyn informacyjny

Ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005r. (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z 2005r.)
Stan prawny na dzień 14.07.2006r.

Więcej

Orzecznictwo do celów pozarentowych

2008-01-21Biuletyn informacyjny

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. z późn. zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Więcej
  • Facebook

  • KRS: 0000 245 254

  • Zrzutka dla Agnieszki

  • Anioł Dobroczynności

  • Darowizny

  • Wspierają nas

  • Pitax

    Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966