Informator | - Part 2

Powiatowe Urzędy Pracy

Instytucje pomagające

Zadania własne na (przykładzie Powiatu Puckiego), do których należą w szczególności:

udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników,
podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

Więcej

Organizacje spoza Trójmiasta

Instytucje pomagające

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”
ul. Broczyna 11
77-203 Broczyna poczta: Dretyń
tel.: (59) 858 16 60

Bytowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski „Tęcza”
ul. 1 Maja 7
77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26 40
www: www.tęcza.bytów.pl
Koło Dzieci Specjalnej Troski TPD
ul. Miła 26
77-100 Bytów

Więcej

Fundacje w Trójmieście

Instytucje pomagające

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
ul. Płocka 5A
81-535 Gdynia
tel.: fax: (58)663-81-41
email: [email protected]
www: www.pomozity.org
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
tel.: 305-55-53 fax: 305-53-86
email: [email protected]
www: www.farr.org.pl
Fundacja Autyzm W Rodzinie
ul. Fryderyka Chopina 42
80-268 Gdańsk
tel.: (58) 520 38 30 fax: 520 38 31
email:
www: 

Więcej

Stowarzyszenia w Trójmieście

Instytucje pomagające

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Promyk Nadziei
ul. Piecewska 9
80-288 Gdańsk
tel.: 347-69-97  i  0 505 085 888
email: [email protected]
www: www.promyknadziei.pl

Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów
ul. Kołobrzeska 57
80-397 Gdańsk

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe Osa
ul. Warzywnicza 10a
80-383 Gdańsk
tel.: 301 98 72
email: [email protected]
www:osa-stow.republika.pl/

Więcej

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Instytucje pomagające

GOPS realizuje zadania własne(na przykładzie gminy Somonino), własne o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:

rozpoznawanie i ocena potrzeb osób i rodzin, które trwale lub przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają interwencji socjalnej,
analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
udzielanie rodzinom i osobom pomocy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym organizacji opieki i usług domowych oraz pielęgnacyjnych,

Więcej

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

Instytucje pomagające

Główne zadania to:

przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup społ. żyjących w ubóstwie, wynikającym szczególnie z bezrobocia w połączeniu z takimi dysfunkcjami jak: niezaradność opiekuńczo – wychowawcza rodziców, bezdomność, alkoholizm, narkomania,
rozwój systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi,
rozwój systemu pomocy dziecku i rodzinie w celu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie,
wdrażanie i koordynacja strategii integracji i polityki społecznej.

Więcej

Biuro Porad Obywatelskich

Instytucje pomagające

Cele:

wspieranie inne organizacji pozarządowych
działanie na polu pomocy społecznej
działanie na rzecz osób bezdomnych
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
działanie na rzecz więźniów i byłych więźniów
pozarządowa platforma poradnicza

Więcej

Uczelnie Wyższe

Instytucje pomagające

Uniwersytet Jagielloński
Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Collegium Novum UJ
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Tel: (12) 431 06 64, (12) 422 10 33 wew. 12 64
E-mail: [email protected]
www.uj.edu.pl

Dyżury dla studentów: codziennie w godzinach: 11:00 – 15:00.
Dyżur Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w piątek 13:00 – 16:00.
Niepełnosprawny Student na Uniwersytecie Jagiellońskim może liczyć na:

Zorganizowanie egzaminów w formie alternatywnej tj.

Więcej

Szkoły Średnie w pomorskim

Instytucje pomagające

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących
ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo
tel. 672 23 41
email: [email protected]
www.osw2.tkchopin.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
ul. Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk
tel. 845 37 98
email: [email protected]
www.zso3.slupsk.pl

Zespół Szkół Ogólnolnokształcących i Zawodowych nr 1
ul. I.Krasickiego 10, 80-515 Gdańsk-Brzeźno,
tel. 342 92 83, fax. 342 81 91
______________________________
Dane pochodzą ze stron Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Więcej

Szkoły Gimnazjalne z klasami integracyjnymi w pomorskim

Instytucje pomagające

Gimnazjum nr 18
ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk
tel/fax: 346 94 32

Gimnazjum nr 21
ul. Kołbrzeska 75, 80-396 Gdańsk
tel/fax: 557 15 41
email: [email protected]

Gimnazjum nr 1
ul. Książąt Pomorskich 16/18, 81-881 Sopot
tel/fax: 551 14 93

Gimnazjum nr 1
ul. Morska 1, 84-120 Władysławowo
tel.: 674 04 41
______________________________
Dane pochodzą ze stron Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Więcej
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966