Informator | - Part 3

Szkoły Podstawowe z oddziałami integracyjnymi

Instytucje pomagające

Szkoła Podstawowa nr 57
ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk
tel. 301-34-96
e-mail: [email protected]

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33, 81-522 Gdynia
tel. 624 84 62

Szkoła Podstawowa nr 47
ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia
tel. 629 00 37

Więcej

Pomoc psa w życiu osób niepełnosprawnych

Sprzęt i zdrowie

STW ALTERI jest pierwszą, i jak dotąd, jedyną organizacją w Polsce szkolącą psy na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także przygotowującą osoby niepełnosprawne do samodzielnej pracy z psami. Również jako jedyna polska organizacja, są stowarzyszeniem zaakceptowanym przez Delta Socjety (organizację nadrzędną, skupiającą stowarzyszenia całego świata) i uwzględnionym w międzynarodowym spisie organizacji szkolących psy dla osób niepełnosprawnych.

Więcej

Dogoterapia

Sprzęt i zdrowie

Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami umożliwiający rehabilitację ruchową i umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych takimi chorobami jak:

autyzm,
porażenie mózgowe,
niedowład kończyn,
charakteropatia ,
zespół wiotkiego dziecka

Więcej

Hipoterapia

Sprzęt i zdrowie

Od ponad dwudziestu lat na terenie hipodromu w Sopocie podejmowane są działania na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dzieje się to wysiłkiem wielu osób i różnych instytucji. W zajęciach hipoterapeutycznych uczestniczą dzieci i młodzież z różnych szkół i ośrodków.
Prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych hipoterapeutów.

Więcej

Metody rehabilitacji Faya i Domana

Sprzęt i zdrowie

Metoda Faya.

Metoda hipotetycznie zakłada, że rozwój ruchowy dziecka przebiega etapami.

Najniższym stopniem tego rozwoju jest pełzanie homologiczne (jak u żaby). Podczas tego etapu kończyny dziecka poruszają się jednocześnie. Drugi etap stanowi homolateralne pełzanie. Wtedy to kończyna górna i dolna porusza się jednocześnie po tej samej stronie ciała (jak u salamandry). Ostatnim etapem rozwoju ruchowego jest pełzanie heterolateralne, tj. naprzemienne. Metoda Faya zaleca stosowanie tych wzorców usprawniania w zależności od możliwości ruchowych dziecka na danym etapie.

Więcej

Kinezyterapia – ruch jako środek leczniczy.

Sprzęt i zdrowie

Kinezyterapia jest istotną częścią rehabilitacji zajmującą się ruchem jako środkiem leczniczym. Ruch ten określany jest przez ćwiczenia lecznicze, które stanowią najbardziej fizjologiczną drogę oddziaływania nie tylko na poddany ćwiczeniu odcinek, ale również na drodze odruchowej na cały organizm.

Więcej

Fizykoterapia

Sprzęt i zdrowie

Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii. Jest formą leczenia wykorzystującą bodźce fizykalne, takie jak:

prąd elektryczny,
ciepło i zimno,
światło,
ultradźwięki,
pola magnetyczne,
wodę w postaci natrysków i kąpieli.

Więcej

Laseroterapia

Sprzęt i zdrowie

Laseroterapia to stosunkowo młoda metoda leczenia. Historia jej klinicznego zastosowania liczy sobie ponad 20 lat. W tym czasie laseroterapia stała się bogatsza o nowe współczesne modyfikacje, o skomplikowane możliwości naprowadzania i dostarczania promieniowania, o system kierowania i kontroli. W ostatnim czasie zmieniła się prawie całkowicie w zautomatyzowany proces. Obecnie można bez przesady powiedzieć, że laseroterapia samodzielnie lub jako komponent kompleksowego leczenia jest włączona praktycznie we wszystkie rozdziały medycyny.
Efektywność, szybkość, bezbolesność, aseptyczność, brak ograniczeń wiekowych i zjawisk ubocznych –

Więcej

Światłolecznictwo – metoda fizykoterapii

Sprzęt i zdrowie

Światłolecznictwo jest metodą fizykoterapii, która do leczenia wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu 15000-100 nm (nanometrów). Światło w potocznym rozumieniu tego słowa, to ta część promieniowania elektromagnetycznego, która wywołuje wrażenia wzrokowe. Światłolecznictwo wykorzystuje także zakresy promieniowania niewidoczne dla oka: podczerwień i ultrafiolet. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest również Słońce. Wykorzystanie promieniowania słonecznego do leczenia to helioterapia. Innym źródłem promieniowania elektromagnetycznego, o pewnych specyficznych właściwościach są lasery.

Więcej

Cheops pojazd kroczący dla osób niepełnosprawnych

Sprzęt i zdrowie

PRZEZNACZENIE:
Zasadniczym przeznaczeniem pojazdu kroczącego jest umożliwienie osobom z niedowładem kończyn dolnych, poruszanie się w terenie piaszczystym, błotnistym, oblodzonym, zaśnieżonym, po ściółce leśnej, oraz pokonywanie przeszkód terenowych w postaci progów do 10 cm i pochyłości do 15%.
Pojazd może służyć do rehabilitacji, do rekreacji oraz do sportów. W lecie do pokonywania terenowych tras przełajowych, w zimie do uprawiania narciarstwa na łagodnych stokach.

Cena :
5000 zł za model poruszany ręcznie
7000 zł za model poruszany pneumatycznie

Kontakt z producentem
ul.

Więcej
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966