Jeden procent | - Part 2

Podziękowanie za wpłaty na rzecz Wiktorii Chuderskiej

2013-02-04Jeden procent

wiki

Podziękowanie za wpłaty na rzecz Wiktorii za rok 2011

Uprzejmie dziękujemy za pomoc finansową udzieloną 4-letniej podopiecznej Wiktorii Chuderskiej, która przyszła na świat z wadą obydwu rączek tj. niewykształconymi kośćmi promieniowymi i brakiem kciuków.
Dzięki Państwa pomocy finansowej, w tym również odliczeń 1 % mogliśmy spełnić marzenie Wiktorii i dać jej szansę na normalne życie. Dzięki Państwu 15 marca 2012 r. u Wiktorii wykonano specjalistyczną operację rączek umożliwiając jej tym samym dalszy powrót do zdrowia.

Więcej

1% w trzech punktach

2009-12-25Jeden procent

ulotka-pasek

 

Więcej

WPŁATY Z 1 % NA TWOJE SUBKONTO

2009-11-25Jeden procent

Sytuacja rodzin posiadających chore czy też niepełnosprawne dzieci jest nieporównywalnie odmienna od tej, w jakiej funkcjonują rodziny wychowujące dzieci pełnosprawne. Posiadanie dziecka niepełnosprawnego całkowicie zmienia sytuację życiową, w tym warunki materialne rodziny.

Rozumiejąc jak ważna jest pomoc okazywana właśnie rodzinie, Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym “Podaruj Uśmiech” wspiera swoich podopiecznych przede wszystkim finansowo, pomagając zebrać środki na rehabilitację, zakup sprzętu ortopedycznego i medycznego, długotrwałe specjalistyczne leczenie itp.

Nasze działania są adresowane do wszystkich potrzebujących bez względu na wiek.

Więcej

Co to są organizacje pożytku publicznego?

2009-02-25Jeden procent

Stosownie do przepisów uchwalonej w dniu 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą od dnia 1 stycznia 2004 r. uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego. Ze statusem tym związane są szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki takich organizacji,

Więcej

Kto może przekazać 1% podatku?

2009-02-25Jeden procent

Odkąd w życie weszła ustawa z 1 stycznia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Aby wpłata trafiła do wybranej OPP, na blankiecie musi się znajdować poprawny KRS. Kwota należnego podatku nie zwiększa się przez to, a można zdziałać wiele dobrego.

 

1% podatku na rzecz Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym “Podaruj Uśmiech”  

Więcej

Jak możesz przekazać 1% podatku?

2009-02-24Jeden procent

wiktoria 120x90

Dlaczego warto przekazać 1% podatku Fundacji “Podaruj Uśmiech”

Każdego roku, wypełniając swoją deklarację PIT, możesz przekazać 1% swojego podatku na cele statutowe wybranej organizacji pozarządowej. Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a zebrane z 1% środki przekazuje na rehabilitację i leczenie niepełnosprawnych dzieci. Teraz możesz w prosty sposób sam wypełnić swojego PIT-a i wesprzeć podopiecznych naszej Fundacji. Wystarczy pobrać z naszej strony bezpłatny program PIT Format.

 

Więcej
 • Facebook

 • Wielkość tekstu

 • Darowizny

  Zrób przelew

  Tytuł przelewu:
  „Darowizna na rzecz fundacji: Podaruj Uśmiech”
  Uwagi:
  Kwota przelewu:
  gr
 • KRS: 0000 245 254

 • Najnowsze wpisy

 • Linki

  Zobacz film o naszej fundacji

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966
Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.