Dokumenty |

Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na subkontach podopiecznych

2013-11-28Dokumenty

Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na
subkontach podopiecznych Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „PODARUJ UŚMIECH”
w Gdyni

PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 1

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu z dnia 21.10.2005, wpis do rejestru fundacji pod nr KRS 0000245254 z dnia 01.12.2005r.

§ 2

Celem Fundacji jest pomoc Podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie,

Więcej

Lena Paw potrzebuje pomocy w opłaceniu serii skomplikowanych operacji nogi.

2013-06-09Dokumenty

LenaPaw2016 1

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej Leny Paw, która urodziła się z bardzo rzadką wadą układu kostnego tzw. PFFD. Jej lewa nóżka nie rozwija się prawidłowo i obecnie jest już o kilkanaście centymetrów krótsza od prawej. Aby w przyszłości mogła normalnie żyć potrzebna będzie seria niezwykle skomplikowanych i kosztownych przeprowadzanych tylko w USA operacji (rekonstrukcja biodra, wydłużanie kości). Dzięki tym zabiegom i rehabilitacji Lenka ma szanse uciec od kalectwa.

Więcej

Wymagane dokumenty celem otwarcia subkonta

2010-01-07Dokumenty

podanie  podopiecznego lub rodziców / opiekunów prawnych dziecka o udostępnienie rachunku Fundacji dla gromadzenia środków ze wskazaniem celu , miejsca, terminu i kosztu pomocy,
orzeczenie o niepełnosprawności osoby, której prośba dotyczy
kopia pełnej dokumentacji historii choroby (poświadczona za zgodność z oryginałem przez lekarza prowadzącego lub kierownika ZOZ)
pisemne zaświadczenie o zaleconej procedurze medycznej podpisane przez właściwego lekarza lub komisję lekarską,
przewidywany koszt zastosowania zaleconej procedury medycznej (dokument wystawiony przez właściwy ośrodek leczniczy, terapeutyczny lub producenta protezowania,

Więcej
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Agnieszki

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966