pit 2012 strona glowna |

Przekaż 1 procent podatku

pit 2012 strona glowna

Rozlicz PIT za 2015 rok

Przekaż  podatku

na rzecz Mateusza Droś

POMÓŻMY W WALCE O SAMODZIELNOŚĆ

Więcej

Przekaż 1 procent podatku

pit 2012 strona glowna

Rozlicz PIT za 2015 rok

Przekaż  podatku

na rzecz Bartosza Maćkiewicza,

POMÓŻMY W WALCE O NORMALNOŚĆ

Więcej

Przekaż 1 procent podatku

pit 2012 strona glowna

Rozlicz PIT za 2015 rok

Przekaż  podatku

na rzecz Krzysztofa Mik

SPEŁNIJMY MARZENIA KRZYSZTOFA

Więcej

Przekaż 1 procent podatku

pit 2012 strona glowna

Rozlicz PIT za 2015 rok

Przekaż  podatku

na rzecz Henryka Geperta

POMÓŻMY W POWROCIE NIEZALEŻNOŚCI

Więcej

Przekaż 1 procent podatku

pit 2012 strona glowna

Rozlicz PIT za 2015 rok

Przekaż  podatku

na rzecz Joanny Maciejewskiej

DAJMY SZANSĘ NA LEPSZE JUTRO

Więcej

Przekaż 1 procent podatku

pit 2012 strona glowna

Rozlicz PIT za 2015 rok

Przekaż  podatku

na rzecz Agnieszki Michałowskiej

UTRZYMAJMY NIEZALEŻNOŚĆ AGNIESZKI

Więcej

Przekaż 1 procent podatku

pit 2012 strona glowna

Rozlicz PIT za 2015 rok

Przekaż  podatku

na rzecz Mateusza Gasińskiego

POMOŻMY MATEUSZOWI ZAPOMNIEĆ O CHOROBIE

Więcej

Przekaż 1 procent podatku

pit 2012 strona glowna

Rozlicz PIT za 2015 rok

Przekaż  podatku

na rzecz Krystiana Łowżył

POMÓŻMY KRYSTIANOWI POZNAWAĆ ŚWIAT

Więcej

Przekaż 1 procent podatku

pit 2012 strona glowna

maternicka

Rozlicz PIT za 2015 rok

Przekaż  podatku

na rzecz Magdaleny Maternickiej

NAGRÓDŹMY AMBICJE I ZAPAŁ MAGDY

Więcej

Przekaż 1 procent podatku

pit 2012 strona glowna

Rozlicz PIT za 2015 rok

Przekaż  podatku

na rzecz Marty Barzak

POMÓŻMY MARCIE CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM

Więcej
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966