Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego |

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego

Archiwum

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym – “Komputer dla Homera”

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym – “Komputer dla Homera”

Celem programu jest pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci dofinansowania zakupu nowoczesnego, podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, który umożliwi:

 • zatrudnienie i samodzielną pracę
 • naukę oraz zdobycie wiedzy
 • zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się
Adresatami programu są:
 1. Pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 2. Niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z dysfunkcją narządu wzroku, jeśli:
  • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Jeżeli treść tych orzeczeń (pkt. 2, ppkt. a i b) nie wskazuje na przyczynę orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, dokumentem potwierdzającym rodzaj schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności jest zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 1. wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

  lub

 2. uczenie się lub studiowanie.
Wnioski składa się w oddziałach wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o programie, terminach składania wnioksów oraz siedzibach regionalnych PFRON dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychwi Marek Pienczyn z Urzędu Miasta Gdyni.

Udostępnij

 • Published On : 52 lata ago on
 • In The Categories Of : Archiwum

Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966