Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na subkontach podopiecznych |

Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na subkontach podopiecznych

2013-11-28Dokumenty

Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na
subkontach podopiecznych Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „PODARUJ UŚMIECH”
w Gdyni

PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 1

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu z dnia 21.10.2005, wpis do rejestru fundacji pod nr KRS 0000245254 z dnia 01.12.2005r.

§ 2

 1. Celem Fundacji jest pomoc Podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną życia i zdrowia osób niepełnosprawnych.
 2. Pomoc Fundacji ma charakter subsydiarny, to jest uzupełniający zakres świadczeń finansowanych w pierwszej kolejności ze środków powołanych do tego instytucji (NFZ, PFRON, PCPR, MOPS i MOPR). Podopieczny w pierwszej kolejności jest zawsze zobowiązany podjąć próbę uzyskania świadczeń z tych instytucji, a dopiero w razie odmowy zwracać się do Fundacji o sfinansowanie tych świadczeń.

§ 3

Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone w § 2 i § 5 oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.

§ 4

 1. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 15.03.1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin zwany dalej “Regulaminem” określa zasady udostępniania przez Fundację kont bankowych na rzecz Podopiecznych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie Podopiecznego.

§ 5

1. W ramach działalności Fundacji środki pieniężne mogą być gromadzone i przeznaczane wyłącznie na następujące cele:

 • sprzęt medyczny ( m. in. pompy insulinowe)
 • sprzęt rehabilitacyjny (m. in. wózki rehabilitacyjne)
 • zabiegi rehabilitacyjne oraz turnusy rehabilitacyjne w wyspecjalizowanych placówkach
 • sprzęt ortopedyczny (m. in. protezy ortopedyczne, obuwie ortopedyczne )
 • pomoce terapeutyczne niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych
 • leczenie specjalistyczne bezpośrednio związane z ratowaniem życia, w tym zabiegi operacyjne w kraju i za granicą niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych
 • produkty ratujące życie, niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych
 • rozwój intelektualny, psychiczny i fizyczny podopiecznego, zalecany przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy)
 • pomoce naukowe, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla osób niewidomych lub niedowidzących niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych

2. W szczególnych przypadkach, na podstawie indywidualnej decyzji Zarządu możliwe jest przeznaczenie środków na:

 • nocleg Podopiecznego, jednego z rodziców lub opiekuna towarzyszącego mu w szpitalu
 • finansowanie lub dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym również pobytu jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazaną konieczność pomocy osoby trzeciej
 • terapii psychologicznej łagodzącej objawy choroby, na podstawie wskazań lekarskich
 • zakup środków higienicznych zawiązanych z problemami wynikającymi z niepełnosprawności, jak np. środki do higieny osobistej, np. pieluchomajtki; środki do dezynfekcji sprzętu potrzebnego do rehabilitacji lub leczenia będącego w wyłącznym posiadaniu podopiecznego
 •  zakup przyrządów do aplikacji leków oraz ich przechowywania np. pompy baklofenowe

 

WNIOSEK O OTWARCIE SUBKONTA. REJESTRACJA

§ 6

Przystąpienie do gromadzenia środków dla konkretnego Podopiecznego musi być poprzedzone procedurą wstępną obejmującą ocenę jego stanu zdrowia i potrzeb oraz podpisanie Porozumienia pomiędzy Fundacją a Podopiecznym lub jego rodzicami / opiekunami prawnymi.

 

§ 7

 1. Warunkiem utworzenia subkonta dla Podopiecznego jest złożenie na piśmie wniosku o przyjęcie w poczet Podopiecznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Procedurę wstępną wszczyna się na wniosek zainteresowanej osoby lub jej rodziców/opiekunów prawnych.

 

Czytaj dalej

Wzór Faktury do pobrania

Udostępnij

 • Published On : 7 lat ago on 2013-11-28
 • In The Categories Of : Dokumenty

Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Agnieszki

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966