Rok 2007 |

Rok 2007

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

 

  Podopieczny Cel pomocy Kwota
1. Maćkowiak Nikola Sprzęt rehabilitacyjny 6 504,79 zł
2. Jędrych Mateusz Zakup wózka inwalidzkiego                 5 000,00 zł

Udostępnij

 • Published On : 52 lata ago on
 • In The Categories Of : Zapomogi

Pozostałe lata:
Powrót
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966